fbpx

Thông tin cơ bản

Sáng kiến vì ​​cộng đồng của APUS cung cấp các hội thảo trực tuyến về định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị đại học miễn phí, nhằm giúp học sinh định hướng việc nộp đơn vào Đại học cũng như con đường sự nghiệp trước và trong quá trình học tập tại Mỹ.

Các hoạt động chính

Chia sẻ của học sinh

6000+

Học viên tham gia

10 Triệu USD

Tổng học bổng mỗi năm

Ban cố vấn và khách mời

Truyền thông đưa tin về APUS

Đăng ký chương trình