Thông tin cơ bản

Sáng kiến cộng đồng này của APUS cung cấp những cơ hội và thông tin giá trị, đa chiều và hoàn toàn miễn phí về nền giáo dục Đại học và Sau Đại học tại Mỹ, quy trình và cách thức tuyển sinh các trường, và đặc biệt, hành trình xin việc và phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo tại Mỹ.

Nhận tin từ chương trình:

Các hoạt động chính

Chia sẻ của học sinh

6000+

Học viên tham gia

10 Triệu USD

Tổng học bổng mỗi năm

Ban cố vấn và khách mời

Truyền thông đưa tin về APUS