Cập nhật thông tin ngoại khóa

Chia sẻ thông tin về các cơ hội, sự kiện hoạt động ngoại khóa.

Đăng ký nhận tin:

Tuyển tình nguyện viên Zero Waste Community – Cộng đồng không rác thải Đà Nẵng
Tháng Ba 9, 2023

Tuyển tình nguyện viên Zero Waste Community – Cộng đồng không rác thải Đà Nẵng

  Zero Waste Community – Cộng đồng không rác thải” là một sáng kiến do GreenViet NGO (Việt Nam) và Viện GSI (Đức) tài trợ trong khuôn khổ dự án “Quỹ bảo tồn” do Greenviet và Viện GSI hợp tác thực hiện và Phái đoàn Liên minh Châu u tại

Đăng ký đăng tin ngoại khóa