Quy đổi điểm APs (Advanced Placement Exams) khi vào Đại học Mỹ

02 Tháng Hai 2018

Quy đổi điểm APs (Advanced Placement Exams) khi vào Đại học Mỹ

Điểm APs (Advanced Placement Exams- Kì thi nâng cao không bắt buộc ở bậc phổ thông trước khi vào Đại học Mỹ hoặc Canada) được quy đổi thế nào cho các lớp đại học? Nếu em đạt điểm APs đủ tốt (tốt nhất từ 4 trở lên), các trường Đại học Mỹ sẽ miễn hoặc

Read More...