Quy đổi điểm APs (Advanced Placement Exams) khi vào Đại học Mỹ

Điểm APs (Advanced Placement Exams- Kì thi nâng cao không bắt buộc ở bậc phổ thông trước khi vào Đại học Mỹ hoặc Canada) được quy đổi thế nào cho các lớp đại học?

Nếu em đạt điểm APs đủ tốt (tốt nhất từ 4 trở lên), các trường Đại học Mỹ sẽ miễn hoặc quy đổi thành tín chỉ một số lớp cơ bản, đa số là các lớp nhập môn (introduction courses), cho em. Tùy chính sách của trường, có trường quy đổi APs thành tín chỉ của môn học tương đương, có trường sẽ cho phép bỏ qua các lớp cơ bản tương đương để lấy các lớp nâng cao (higher level classes) hoặc cả hai (tham khảo của Harvard). Ví dụ: nếu em lấy AP Calculus BC thì sau này không cần lấy lớp toán đại cương hoặc được phép học thẳng lên lớp toán nâng cao.


Xem một ví dụ chính sách quy đổi APs của trường Georgetown tại đây


Lưu ý: Trước khi nhập học, em đọc kĩ chính sách quy đổi APs của trường và yêu cầu College Board gửi điểm đến trường.

Nhận tư vấn ban đầu miễn phí từ APUS về định hướng và xây dựng lộ trình chuẩn bị hồ sơ xin học và học bổng các trường Mỹ từ sớm qua ba cách:

1- Điền form đăng ký tại đây

2- Hotline: (+1) 404 435 7433 hoặc (+84) 98 202 8888

3- Tham gia group Hành trang Du học Mỹ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN