Blog -

Webinar Hướng dẫn xây dựng hoạt động ngoại khóa (27/4/2018)

Việc dành được cơ hội trong cuộc chiến tuyển sinh vào các trường đại học Mỹ là không hề dễ dàng, đặc biệt các trường như Ivy League có tỷ lệ nhận (acceptance rate) rất thấp từ 5,2% đến 12,5%. Vậy làm sao để thay đổi cục diện này? Hiểu rõ điều này, #APUSVietnam tổ

Read More...