Blog -

Điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển và xin học bổng các trường Trung học nội trú Mỹ

Việc nộp hồ sơ dự tuyển Trung học nội trú tại Hoa Kỳ có thể được thực hiện thông qua 4 kênh chính như sau: Nộp hồ sơ chính online qua mẫu trang web của trường Nộp hồ sơ online theo mẫu chung trên trang web của SSAT Nộp hồ sơ online theo mẫu chung

Read More...