Blog -

10 việc cần làm sau khi nhấn nút “SUBMIT” hồ sơ!

Nhóm tư vấn APUS điểm danh 10 đầu việc quan trọng  giúp bạn giảm thiếu những sai sót không đáng có sau khi nộp hồ sơ vào các trường Đại học Mỹ: 1. Còn trường ED/EA bạn CHƯA submit tới thời điểm này không? 2. Bạn đã lưu một bản final CommonApp của mỗi trường đã submit chưa?

Read More...