10 việc cần làm sau khi nhấn nút “SUBMIT” hồ sơ!

Nhóm tư vấn APUS điểm danh 10 đầu việc quan trọng  giúp bạn giảm thiếu những sai sót không đáng có sau khi nộp hồ sơ vào các trường Đại học Mỹ:
1. Còn trường ED/EA bạn CHƯA submit tới thời điểm này không?
2. Bạn đã lưu một bản final CommonApp của mỗi trường đã submit chưa?
3. Nếu submit ED, bạn đã nhắn bố mẹ kí và submit ED agreement mà họ gửi về email của bố mẹ chưa?
4. Bạn đã gửi đủ điểm TOEFL/IELTS/SAT/ACT đến các trường chưa?
5. Recommenders’ accounts: Bạn đã tự submit hoặc nhờ counselors/teacher submit thư giới thiệu đi theo yêu cầu của trường chưa?
6. Bạn đã nhận được thông báo trường xác nhận đã nhận được hồ sơ của bạn và bắt đầu đăng nhập vào hệ thống riêng của các trường để theo dõi tiến độ hồ sơ và bổ sung các giấy tờ còn thiếu chưa?
7. Bạn đã đọc và làm theo hướng dẫn trong các email tiếp theo mà trường gửi bạn sau khi submit thành công chưa?
8. Nếu xin hỗ trợ tài chính, bạn đã xem lại CSS và cùng bố mẹ rà soát lại lần cuối, đồng thời chuẩn bị tất cả các giấy tờ chứng minh thu nhập và sổ tiết kiệm để chuẩn bị gửi đến trường chưa?
9. Nếu bạn nhận được thư mời phỏng vấn, bạn đã đọc những câu hỏi thường được hỏi trong buổi phỏng vấn với các trường tại đây để bắt đầu chuẩn bị vào phỏng vấn chưa?
10. Khi xong hết các phần từ 1-9, bạn đã tiếp tục chọn ra các trường nộp ED2/RD và bắt tay vào viết các bài luận phụ chưa?