Caltech tìm kiếm điều gì từ ứng viên?

Bạn vừa trúng tuyển vào Caltech và chính thức bước sang một hành trình học thuật mới. Khi lật dở trang sách đầu tiên trong cuốn sách toán có tựa đề Math 1a Vector Calculus để làm bài tập, bạn sẽ thấy ngay thông tin này.

Bạn sẽ phản ứng thế nào? Chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do vì sao lại đặt ra câu hỏi này nhé. 

Toán học là nền tảng của tất cả các môn học tại Caltech. Nền tảng toán học và khởi điểm kiến thức mà các tân sinh viên vào Caltech sẽ học thường hết sức trừu tượng và cần dựa trên những lập luận chặt chẽ

Điều này không có nghĩa là sinh viên phải biết cách giải các bài toán trừu tượng bởi chúng tôi đều hiểu rằng không phải học sinh cấp 2, cấp 3 nào cũng từng được học qua những kiến thức này. Nhưng thay vào đó, Hội đồng tuyển sinh Caltech muốn biết xem một ứng viên nộp vào Caltech có thể học cách tiếp cận và giải quyết những vấn đề trừu tượng và thật sự cảm thấy say sưa khi nắm bắt những kiến thức trừu tượng để giải quyết những vấn đề thực tế bên ngoài kia hay không.  

Sinh viên chọn Caltech vốn được biết khả năng dám đương đầu với những thách thách từ bạn học và giáo sư của mình. Vậy nên, nếu bạn đang sở hữu phẩm chất này, đừng ngần ngại chuẩn bị và nộp hồ sơ vào Caltech nhé.