Chuyện ít biết về những “công nhân khoa học” lang thang

Chuyện ít biết về những “công nhân khoa học” lang thang

Trong mắt người Việt nói chung, K. là một hình mẫu thành đạt lý tưởng: là nhà khoa học làm việc cả 10 năm tại viện nghiên cứu ở một nước tiên tiến; có các công trình đăng tạp chí hàng đầu, vợ đẹp, con xinh; có thẻ cư trú dài hạn tại nước ngoài… Nhưng bản thân K. thì không nghĩ thế…

Nguồn: Tiến sĩ Hiệp Phạm