Có tới 56% ứng viên nộp hồ sơ Đại học Mỹ qua Common App không nộp điểm SAT/ACT

Tính đến hết ngày 15/2/2021, chỉ 44% ứng viên nộp hồ sơ Đại học Mỹ qua Common App nộp điểm SAT hoặc ACT, trong khi đó, tính đến 15/2 năm ngoái, con số này là 77%.

Theo ông Jenny Rickard, Giám đốc điều hành của The Common App, đây là điều không đáng ngạc nhiên bởi do đã phần trường Mỹ điều tra áp dụng chính sách không bắt buộc nộp điểm thi chuẩn hóa trong thời gian COVID-19.

Common App cung cấp bảng số liệu nộp hồ sơ của các ứng viên (đã được nhận) trong nhóm thiểu số so với người Mỹ gốc Á và da trắng. Các ứng viên nằm trong nhóm thiểu số bao gồm người da màu hoặc người Mỹ gốc Phi, người Mỹ Latin, người Mỹ da đỏ hoặc người thổ dân Alaska, người Hawaii bản địa hoặc người dân thuộc đảo Thái Bình Dương.

Bảng: Ứng viên thuộc nhóm thiểu số

Nhóm trường % ứng viên nộp điểm chuẩn hoá năm 2019 % ứng viên nộp điểm chuẩn hoá năm 2020
Tư thục, lớn (trên 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

73%

28%

Tư thục, lớn (trên 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

84%

40%

Tư thục, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

68%

25%

Tư thục, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

78%

34%

Công lập, lớn (trên 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

74%

32%

Công lập, lớn (trên 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

81%

49%

Công lập, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

63%

21%

Công lập, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

71%

27%

 

Bảng: Ứng viên thuộc nhóm Mỹ gốc Á và da trắng

Nhóm trường % ứng viên nộp điểm chuẩn hoá năm 2019 % ứng viên nộp điểm chuẩn hoá năm 2020
Tư thục, lớn (trên 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

77%

44%

Tư thục, lớn (trên 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

90%

61%

Tư thục, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

73%

38%

Tư thục, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

86%

54%

Công lập, lớn (trên 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

80%

49%

Công lập, lớn (trên 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

87%

64%

Công lập, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), ít cạnh tranh

69%

32%

Công lập, nhỏ (dưới 10,000 sinh viên), cạnh tranh cao

79%

47%

Đối với nhóm thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học và nhóm thí sinh ứng được miễn lệ phí thi SAT/ACT cũng có số liệu cũng tương tự.

College Board hay ACT – các đơn vị tổ chức ra các bài thi chuẩn hóa SAT, ACT đã dự đoán số lượng ứng viên nộp điểm 2 bài thi này sẽ giảm nhưng không ngờ là giảm đáng kể như vậy. Các chuyên gia dự đoán rằng con số này tiếp tục sẽ giảm trong mùa tuyển sinh tới. 

Điều này cũng đồng thời đặt ra một thách thức cho các trường duy trì chính sách tùy chọn nộp điểm đó là làm sao để có những tiêu chuẩn và quy trình đánh giá ứng viên chính xác và công bằng nhất khi không có điểm số từ các bài thi chuẩn hóa.

Cùng theo dõi APUS Vietnam để xem những thay đổi về chính sách nộp điểm thi chuẩn hóa các trường Mỹ trong thời gian tới thế nào nhé.