Dự báo tỷ lệ trúng tuyển nhóm đại học tinh hoa ở Mỹ vào 2050?

Tỉ lệ cạnh tranh để vào các trường Đại học hàng đầu Mỹ càng lúc càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Thử nhìn lại tỉ lệ trúng tuyển các trường Mỹ trong quá khứ để phần nào dự đoán xu hướng xét tuyển trong tương lai. 

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ chấp nhận đại học của một số trường chọn lọc cao vào năm 1992 và 2021. Sau đó, các chuyên gia đã dự đoán tỷ lệ chấp nhận tiềm năng vào năm 2050, áp dụng tỷ lệ thay đổi của từng trường đại học từ năm 1992 đến năm 2021.

  Tỷ lệ trúng tuyển 1992  Tỷ lệ trúng tuyển 2021  Tỷ lệ trúng tuyển dự kiến 2050 
Brown University 23% 8.3% 3.0%
Columbia University 28% 5.8% 1.2%
Cornell University 31% 8.7% 2.4%
Dartmouth College 26% 6.0% 1.4%
Harvard University 16% 5.2% 1.7%
Northwestern University 42% 6.8% 1.1%
University of Pennsylvania 40% 6.7% 1.1%
Princeton University 16% 4.0% 1.0%
Stanford University 22% 4.0% 0.7%
Yale University 22% 4.6% 1.0%

Vào năm 1992, xác suất trung bình để được nhận vào một trường Đại học top đầu của Mỹ là hơn 1/4 (27%), và tỷ lệ này chỉ còn 6% vào năm 2021. Và nếu không có gì bất biến, tỷ lệ chấp nhận vào các trường đại học này sẽ tụt xuống chỉ còn từ 1- 1.5% trong vòng 30 năm tới. 

Lý do để đưa đến kết luận này có lẽ đến từ việc khan hiếm thúc đẩy nhu cầu. Tỷ lệ chấp nhận của trường càng thấp, giá trị của trường đó sẽ được đánh giá cao hơn và tiếp tục làm mất cân bằng cung và cầu hơn nữa. Nếu nhu cầu nộp vào các trường Đại học tinh hoa càng lúc càng tăng lên, tỷ lệ chấp nhận sẽ tiếp tục giảm đi theo thời gian.

Bên cạnh đó, “túi tiền” của các các “ông lớn” này ngày một nặng hơn. Tính chọn lọc tuyển sinh và mức độ giàu của trường có mối tương quan với nhau. Khi ngân sách của các trường Đại học hàng đầu Mỹ vốn đã dồi dào nay càng dồi dào hơn giúp họ có điều kiện trao học bổng/hỗ trợ tài chính cho bất cứ ứng viên nào họ cảm thấy phù hợp. 

Tại Stanford, sinh viên từ các gia đình có thu nhập dưới 75.000 đô la một năm không phải trả học phí, tiền phòng hay tiền ăn. Đối với những sinh viên sống trong khuôn viên trường có cha mẹ kiếm được ít hơn $150,000 một năm, Stanford sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí và chắc chắn. Với chiến lược đẩy học phí lên cao hơn mỗi năm và đồng thời cũng tăng hỗ trợ tài chính lên cho các gia đình thu nhập dưới mức nào đó sẽ tiếp tục giúp các trường hàng đầu như Stanford là điểm hút với không chỉ các gia đình thu nhập cao mà cả các gia đình thu nhập trung bình, thấp và rất thấp.  

Dự kiến đến năm 2050, các trường học vốn đã giàu có của sẽ trở nên giàu có hơn nên sẽ càng nhận được nhiều hồ sơ cần xin hỗ trợ tài chính, và đẩy tỷ lệ trúng tuyển càng trở nên thấp hơn. 

Theo kịch bản này, tỷ lệ chấp nhận 1% có vẻ rất hợp lý đối với trường đại học chọn lọc cao của năm 2050.