Chuẩn bị Hồ sơ Archives - APUS Việt Nam

Hướng dẫn Chủ đề Common App #4 (2019-2020)

Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma – anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance to you and what steps you took or could be taken to identify a solution.” Hãy miêu

Read More...

Chủ đề bài luận phụ của một số Đại học Mỹ (2020-2024)

Mặc dù phải đến ngày 1/8/2019, Hệ thống Common App mới chính thức cho thí sinh mở account đăng ký cho mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm nay nhưng một số trường Đại học đã bắt đầu công bố các chủ đề bài luận phụ của họ. Điều này sẽ giúp các thí sinh

Read More...

Hướng dẫn Chủ đề Common App #3 (2019-2020)

Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? Nhìn lại một thời điểm đã khiến bạn suy tư, tự tranh luận về một niềm tin, một lý tưởng nào đó. Điều gì đã khiến bạn nảy lên suy nghĩ này? Quá trình

Read More...

Hướng dẫn Chủ đề Common App #2 (2019-2020)

The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience? Những bài học từ khó khăn trong cuộc sống có thể trở thành cơ sở cho thành

Read More...

Hướng dẫn Chủ đề Common App #1 (2019-2020)

Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Một số học sinh có hoàn cảnh, danh tính, sở thích, hay tài năng có ý nghĩa rất lớn, không thể tách rời

Read More...