Hạn chót nộp hồ sơ vòng sớm ở một số Đại học Mỹ niên khóa 2024-2028

Số liệu tuyển sinh qua các năm chỉ ra rằng việc nộp hồ sơ ở vòng sớm sẽ giúp cơ hội đỗ vào các trường của các thí sinh tăng lên từ 10-15%. Chẳng hạn, tỷ lệ nhận ở vòng sớm của Brown niên khóa 2027 là 12,98% và giảm xuống còn 3,88% ở vòng thường; với Harvard là 7,56% ở vòng sớm và chỉ còn 2,57% ở vòng thường. Điều này cũng xảy ra tương tự với các trường có tỉ lệ cạnh tranh cao như Duke (16,5% ở vòng sớm và chỉ còn 4,8% ở vòng thường) hay Vanderbilt (15,7% ở vòng sớm và còn 4,2% ở vòng thường).

 

APUS tổng hợp hạn nộp hồ sơ vòng sớm cho niên khóa 2024-2028 của một số trường Đại học cạnh tranh đến rất cạnh tranh tại Mỹ như sau:

(Các bạn cũng có thể kiểm tra trên website của mỗi trường để có được những thông tin chuẩn xác và cập nhật nhất)

 

Trường

Hạn nộp

American University EDI: 11/15/23, EDII: 1/15/24
Amherst College ED: 11/1/23
Babson College EDI and EA: 11/1/23, EDII: 1/2/24
Barnard College ED: 11/1/23
Bates College EDI: 11/15/23; EDII: 1/10/24
Baylor University EDI and EA: 11/1/23; EDII: 2/1/24
Bentley University ED: 11/15/23 EDII: 1/15/24
Boston College EA: 11/1/23; EDII: 1/3/24
Boston University EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24
Bowdoin College EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24
Brandeis University EDI: 11/1/23; EDII: 1/2/24
Brown University ED: 11/1/23
Bryn Mawr College EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24
Bucknell EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24
CalTech REA: 11/1/23
Carleton College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Carnegie Mellon University EDI: 11/1/23; EDII/EA (juniors): 1/3/24
Case Western Reserve EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24
Claremont McKenna EDI: 11/1/23; EDII: 1/10/24
Colby College EDI: 11/15/23; EDII: 1/2/24
Colgate University EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
College of the Holy Cross EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
College of William and Mary EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24
Colorado College EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24
Columbia University ED: 11/1/23
Connecticut College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Cornell University ED: 11/1/23
Dartmouth College ED: 11/1/23
Davidson College EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24
Denison College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Dickinson College EDI: 11/15/23; EDII: 1/17/24
Duke University ED: 11/1/23
Emerson College EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/3/24
Emory University EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Fairfield University EA: 11/1/23; EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Franklin and Marshall College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
George Washington University EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24
Georgetown University EA: 11/1/23
Gettysburg College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Grinnell College EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24
Hamilton College EDI: 11/15/23; EDII: 1/3/24
Hampshire College EDI: 11/15/23; EA: 12/1/23; EDII: 1/1/24
Harvard University REA: 11/1/23
Harvey Mudd College EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24
Haverford College EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24
Hobart and William Smith Colleges EDI and EA: 11/5/23; EDII: 1/15/24
Johns Hopkins University ED: 11/1/23; EDII: 1/3/24
Kenyon College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Lafayette College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Lake Forest College EDI and EA: 11/1/23; EDII and EA2: 1/15/24
Lehigh University EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Macalaster College EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Middlebury College EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24
MIT EA: 11/1/23
Muhlenberg College EDI: 11/15/23; EDII: 2/1/24
New York University EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Northeastern University EDI and EA: 11/1/23: EDII: 1/1/24
Northwestern University ED: 11/1/23
Oberlin College EDI: 11/15/23; EDII: 1/2/24
Occidental College EDI: 11/15/23; EDII: 1/10/24
Pitzer College EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24
Pomona College EDI: 11/15/23; EDII: 1/8/24
Princeton University SCEA: 11/1/23
Rice University ED: 11/1/23
Rochester Institute of Technology EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Santa Clara University EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/7/24
Sarah Lawrence College EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24
Scripps College EDI: 11/15/23; EDII: 1/8/24
Sewanee: University of the South EDI: 11/15/23; EA: 12/1/23; EDII: 1/15/24
Skidmore College EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Smith College EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24
Southern Methodist University EA and EDI: 11/1/23; EDII: 1/15/24
Stanford University REA: 11/1/23
Stonehill College EA: 11/1/23; EDI: 12/1/23; EA2: 1/15/24; EDII: 2/1/24
Stevens Institute of Technology EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24
Swarthmore ED: 11/15/23; EDII:1/4/24
Syracuse University EDI: 11/15/23; EDII:1/5/24
Trinity College EDI: 11/15/23; EDII: 1/17/24
Trinity University EDI and EA: 11/1/23; EDII: 2/1/24
Tufts University EDI: 11/1/23; EDII: 1/4/24
Tulane University EA: 11/15/23; EDI: 11/1/23; EDII: 1/15/24
Union College EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24
University of Chicago EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/2/24
University of Miami EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/1/24
University of Michigan EA: 11/1/23
UNC Chapel Hill EA: 10/15/23
University of Pennsylvania ED: 11/1/23
University of Richmond EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/1/24
University of Rochester EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24
University of South Carolina EA: 10/15/23
University of Virginia EDI and EA: 11/1/23
Vanderbilt University EDI: 11/1/23 EDII: 1/1/24
Vassar College EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24
Villanova University EDI and EA: 11/1/23: EDII: 1/15/24
Wake Forest University EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24
Washington and Lee University EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Washington U. St. Louis EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24
Wellesley College EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24
Wesleyan University EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24
Worcester Polytechnic Institute EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24
Yale University SCEA: 11/1/23