Hướng dẫn Chủ đề Common App #7 (2019-2020)

Share an essay on any topic of your choice. It can be one you’ve already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design.

Hãy chia sẻ một bài viết về một chủ đề bạn tự chọn. Đây có thể là bài luận bạn đã từng viết, một bài luận bạn viết để trả lời một đề luận khác, hay một bài luận về một chủ đề bạn tự đặt ra.

Nếu bạn muốn một chút mạo hiểm và không ngại đi theo một con đường mới, đề luận #7 có thể là lựa chọn tốt cho bạn. Đề này mở ra gần như mọi lựa chọn, không định hướng gì về thể loại câu chuyện, trải nghiệm, hay quan điểm. Đây cũng chính là cơ hội để bạn xây dựng một bài viết sống động gây ấn tượng mạnh cho người đọc.

Hãy viết về điều bạn muốn hội đồng tuyển sinh biết về mình. Bạn nên viết một danh sách những điều bạn muốn nói về bản thân, về mục đích học đại học và ước mơ của mình. Trong quá trình xây dựng bài luận ban đầu, bạn nên mở rộng tâm trí và thử nhiều hướng tiếp cận, nhiều phong cách viết khác nhau, từ đó tìm ra thế mạnh của mình.

Bạn cần phải viết nhiều và viết một cách tự do, không tự hạn chế bản thân. Đồng thời, đừng dễ dãi với bài luận của mình. Phải có sự rèn luyện và chỉnh sửa để tạo nên một bài luận mạch lạc, ngắn gọn, ấn tượng. Đây không đơn thuần giống như một bài văn được điểm cao ở trường – hội đồng tuyển sinh sẽ nhìn ra đâu là một ứng viên đã dành thời gian phát triển ý tưởng và câu chữ để thể hiện rõ rằng họ là một ứng viên hàng đầu. Bạn cần phải đọc lại và viết lại đến khi hoàn chỉnh thì thôi, kể cả đọc to lên thành tiếng trong khi tưởng tượng rằng có một nhóm người đang ngồi nghe mình. Ngữ pháp cũng rất quan trọng. Sự đa dạng trong kết cấu câu, cách dùng từ gợi tả, cùng các ví dụ tốt sẽ giúp bạn tiến xa.