Yale và một số trường khác không yêu cầu tiểu luận SAT/ACT (Essays)

Số lượng các trường đại học Mỹ yêu cầu tiểu luận SAT/ACT (Essays) đang giảm dần.
Đại học Yale cho biết sẽ không yêu cầu các ứng viên khi nộp đơn vào trường phải lấy thêm tiểu luận SAT/ACT (Essays). Chính sách này sẽ chính thức áp dụng cho các ứng viên niên khoá 2019- 2023. Tiếp theo sau Yale, Đại học Harvard và Dartmouth cũng tuyên bố bỏ phần này.
Rất ít trường học yêu cầu ứng viên phải nộp bài thi chuẩn hóa kèm tiểu luận SAT/ACT (Essays). Một số trường như Đại học California, Stanford, Princeton, Duke và Brown đã bỏ phần này. Các nhà tuyển sinh cho rằng nộp thêm điểm tiểu luận SAT/ACT (Essays) không giúp ích nhiều cho họ trong việc đánh giá khả năng viết của ứng viên. Thay vì thế, các trường đại học thường yêu cầu sinh viên nộp bài luận riêng để đánh giá năng lực tiếng Anh cũng như phẩm chất của ứng viên phù hợp với trường của họ.
Ở các lớp trung học năm 2017, có 1,7 triệu học sinh có điểm SAT, trong đó có tới 1,2 triệu học sinh thi tiếp tiểu luận SAT/ACT (Essays). Phần tiểu luận trong kỳ ACT được chính thức thêm vào từ năm 2005. Hơn 1 nửa trong số 2 triệu thí sinh trong lớp 2017 đã sử dụng tùy chọn này. Phần tiểu luận tuỳ chọn vào chiếm 40 phút trong tổng 3 giờ thi ACT.
Bài tiểu luận tuỳ chọn sẽ làm tăng chi phí. Học sinh đóng $46 cho bài thi SAT tiêu chuẩn và nếu thi thêm tiểu luận sẽ là $60. Tương tự, học sinh đóng $46 cho bài thi ACT và nếu thi thêm tiểu luận sẽ là $62.50.
College Board hiện chưa đưa ra bình luận nào về động thái này của Yale.
Người phát ngôn của Yale cho biết họ sẽ cân nhắc nhiều yếu tố trong hồ sơ ví dụ: nghiên cứu khoa học, điểm tiếng Anh, một phần điểm ACT và bài luận để đánh giá ứng viên.
Giám đốc tuyển sinh và hỗ trợ tài chính của Stanford – ông Richard Shaw cho biết kĩ năng viết là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và cần được đánh giá cao trong kỳ tuyển sinh. Và ông cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu công cụ nào có thể thay thế trong việc đánh giá năng lực viết của một kỳ tuyển sinh?
Theo The Washington Post