Người Mỹ vẫn coi điểm số, điểm thi chuẩn hoá là những yếu tố hàng đầu trong tuyển sinh Đại học

Theo một nghiên cứu từ Pew Research, ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng điểm trung học và điểm thi chuẩn hóa nên được cân nhắc quan trọng hơn trong quá trình tuyển sinh hơn là các yếu tố khác.

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng 3/2022, 61% cho rằng GPA là yếu tố quan trọng trong tuyển sinh, 39% cho rằng điểm chuẩn hóa quan trọng và 19% cho rằng những hoạt động cộng đồng thực sự quan trọng.

Tuy nhiên so với năm 2019, số lượng người Mỹ cho rằng điểm GPA và điểm thi chuẩn hóa thực sự quan trọng đang giảm dần, từ 67% năm 2019 còn 61% vào năm 2022. 

Phần lớn các nhóm thuộc chủng tộc, sắc tộc khác nhau và các đảng phái khác nhau tiếp tục cho rằng điểm GPA nên là một yếu tố quan trọng khi xét tuyển Đại học, trong đó có 65% người Mỹ gốc Á, 63% người da trắng, 54% người da màu, 54% người.

Thú vị hơn, số người thuộc Đảng Dân chủ cho rằng điểm GPA là yếu tố quan trọng giảm từ từ 68% vào năm 2019 xuống còn 60% vào năm 2022; và gần như tỷ lại không thay đổi mấy với những người được hỏi thuộc đảng Cộng Hòa. 

Thêm nữa, ít người hơn cho rằng điểm thi chuẩn hóa nên là yếu tố quyết định trong tuyển sinh Đại học. Số người coi điểm thi chuẩn hóa không còn quá quan trọng ở Đảng Dân chủ giảm từ 44% vào năm 2019 còn  34% vào năm nay, ở Đảng Cộng hòa giảm từ 51% còn 47%.

Mặc dù phần lớn người Mỹ thuộc các nhóm chủng tộc, dân tộc và đảng phái khác nhau cho rằng chủng tộc hoặc sắc tộc không nên được coi là một yếu tố được xét trong quyết định nhận học của các trường. Khoảng 79% người da trắng nói rằng chủng tộc hoặc sắc tộc không nên là yếu tố quyết định nhập học; 68% người lớn gốc Tây Ban Nha, 63% người Mỹ gốc Á và 59% người da màu, 87% những người thuộc Đảng Cộng hòa, và 62% những người thuộc Đảng Dân cũng đồng ý với quan điểm này. 

Khoảng 75% người Mỹ cho rằng việc có người thân theo học tại trường không nên là yếu tố quyết định, 80% người da trắng, 67% người gốc Tây Ban Nha, 62% người da đen và 59% người Mỹ gốc Á cũng đồng tình với việc này.

Liên quan đến yếu tố first- generation (người đầu tiên trong gia đình học Đại học), 46% người được hỏi phỏng vấn trả lời có. Khoảng 58% người thuộc Đảng Dân chủ đồng tình với việc này; trong khi chỉ có 32% đảng viên Cộng hòa gật đầu. Có nhiều người Mỹ gốc Á, người da màu và người gốc Tây Ban Nha cho rằng cần đưa yếu tố này vào quá trình tuyển sinh.