Sinh viên quốc tế có thể học Y tại Mỹ?

Du học tại Mỹ là ước mơ của nhiều bạn tai Viêtnam, nhưng bạn có biết du học Y khoa tại Mỹ cực kỳ khó nhưng vẫn có thể được nhận nếu như 1. Bạn học rất giỏi 2. Bạn có đủ tiền đóng học phí. Sau khi tốt nghiệp trường Y tại Mỹ, bạn sẽ có cơ hội xin làm nội trú chuyên khoa và có thể được ở lại Mỹ.
1. Trường Y tại Mỹ có nhận sinh viên quốc tế? Có. Nhưng không dễ tí nào. Trường Y tại Mỹ là bậc sau Đại Học nên tất cả các SV nộp đơn ít nhất phải có một bằng ĐH. Có 172 trường Y tại Mỹ ( 141 trường MD- Doctor of Medicine và 31 trường DO- Doctor of Osteopathy). Trong số 141 trường MD, có 62 trường nhận SV quốc tế vào năm 2014 (1). Có 1901 sinh viên quốc tế nộp đơn, có 409 SV được nhận và 300 sinh viên đến học. Nếu so về tỉ lệ chọi thì không cao nhưng tất cả các SV nợp đơn vào trường Y tại Mỹ thường có thành tích xuất sắc.
2. Điều kiện nào để nộp đơn vào trường Y cho SV quốc tế? Giống như SV trong nước Mỹ, các SV quốc tế ngoài phải tốt nghiệp ĐH (loại xuất sắc hoặc hạng ưu với điểm trung bình GPA cao), các SV này phải có các hoại động ngoại khoá như thiện nguyện (Volunteer), theo các BS (shadowing), kỹ năng lãnh đạo, làm việc cộng đồng, thư giới thiệu, và có tham gia vào nghiên cứu. Tất cả các SV đều phải thi MCAT (Medical College Admission Test) điểm cao. Sau khi qua vào sơ khảo, các ứng viên phải thi đậu vòng phỏng vấn mới được nhận vào trường Y Khoa.
Ngoài ra, các SV quốc tế còn phải chứng minh được khả năng tài chính nếu muốn theo học vì chính phủ Mỹ không cho sinh vien ngoài nước mượn tiền. Hiện nay, tiền học phí trung bình cho SV quốc tế khoảng 70,000 USD/năm (2) hay 280,000 USD cho 4 năm MD/DO. Đây là chưa tính chi phí 4 năm ĐH trước khi vào trường Y.
3. Làm sao vào được trường Y Mỹ nếu là SV quốc tế? Cách tốt nhất và cơ hội cao nhất cho SV quốc tế được vào trường Y tại Mỹ là học chương trình ĐH bên Mỹ trước khi nộp đơn vào trường Y. Bằng cách này, các bạn sẽ có cơ hội làm quen với hệ thống Y tế, xin làm thiện nguyện, thư giới thiệu, vv…Nếu bạn tốt nghiệp hoặc học ĐH một nước khác, bạn có thể dùng AMCAS (American Medical School Application Service) để tính chuyển khoá tương đương.
4. Khả năng vào nội trú chuyên khoa (Residency) của SV quốc tế? SV quôc tế sau khi tốt nghiệp trường Y sẽ có cơ hội vào nội trú Mỹ y như bất kỳ SV y khoa nào học tại Mỹ. Phần lớn họ vào nội trú dễ dàng và có thể nộp đơn xin ở lại Mỹ sau khi đăng ký chương trình VISA waiver for Physician (3).
Một số công ty tư vân du học ngành Y tại Mỹ đã quảng cáo sai sự thật khi họ nói giúp đỡ SV qua đây học chương trình Pre-medicine (bâc ĐH trước khi vào ngành Y). Pre-medicine không phải là chương trình Y khoa và chương trình này mở rộng cho tất cả những ai muốn nộp đơn vào trường Y. Cái khó nhất và quan trọng nhất là được nhận vào trường Y.
Reference:
Nguồn: bác sĩ Wynn Huynh Tran, MD