Thống kê kết quả tuyển sinh Đại học Mỹ từ vòng nộp hồ sơ sớm niên khóa 2020 – 2024

Trong bài viết này, APUS sẽ thống kê và phân tích kết quả tuyển sinh niên khóa 2020 – 2024 của các trường Ivy League cùng các trường Đại học Mỹ nổi bật khác.

Tỷ lệ trúng tuyển của các trường Ivy League trong vòng nộp hồ sơ sớm EA/ED:

Ivies

2024

2023

2022

Số HS trúng tuyển Số HS ứng tuyển Tỉ lệ trúng tuyển (%) Số HS trúng tuyển Số HS ứng tuyển Tỉ lệ trúng tuyển (%) Số HS trúng tuyển Số HS ứng tuyển Tỉ lệ trúng tuyển (%)
Brown ED 800 4,562 17.5 769 4,230 18.18 738 3,501 21.08
Columbia ED 650 4,461 14.57 650 4,085 15.91
Cornell ED 1,576 6,615 22.6 1,395 6,159 22.65 1,533 6,319 24.26
Dartmouth ED 526 2,069 26.4 574 2,474 23.2 565 2,270 24.89
Harvard SCEA 895 6,424 13.9 935 6,958 13.44 964 6,630 14.54
MIT EA 687 9,291 7.4 707 9,600 7.36 664 9,557 6.95
Penn ED 1,269 6,453 19.7 1,279 7,110 17.99 1,312 7,074 18.55
Princeton SCEA 791 743 5,335 13.93 799 5,402 14.79
Yale SCEA 796 5,777 13.8 794 6,020 13.19 842 5,733 14.69
Tổng cộng 7340 41,191 17.33 7139 42,747 16.7 7403 41,014 18.05

Đại học Brown nhận 800 sinh viên từ 4,562 ứng viên vòng ED (tỷ lệ nhận thấp kỷ lục – 17,5%). Số lượng đơn đăng ký tăng 8%; 17% sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học; 44% da màu, 62% hồ sơ nộp vào Brown đều xin hỗ trợ tài chính, tăng 12% so với 2 năm trước. Các học sinh đến từ 43 quốc gia và 40 bang của nước Mỹ. Số học sinh trúng tuyển từ vòng hồ sơ sớm này chiếm khoảng 45% số lượng dự kiến tuyển trong năm học này của Đại học Brown.

Từ 6615 hồ sơ ứng tuyển trong vòng ED/EA (tăng 7% so với năm ngoái), Đại học Cornell đã nhận 1,576 sinh viên, tương đương với tỷ lệ nhận học là 23,8%, tăng 1,2% so với năm ngoái. Số lượng học sinh nữ được nhận năm nay của Cornell giảm 4% còn 51,6%. Học sinh da màu chiếm 39,7%, con cái của cựu sinh viên chiếm 22,1% và 12,1% là các vận động viên. Con số 1576 sinh viên được nhận chiếm 49% số lượng sinh viên dự kiến tuyển trong năm học này.

Đại học Dartmouth đã tuyển 526 sinh viên từ 2,069 ứng viên nộp hồ sơ sớm, đưa tỷ lệ nhận học của Dartmouth là 26%. Số học sinh này chiếm khoảng 46% số lượng dự tuyển trong năm nay. Con cái cựu sinh viên chiếm 15% và các vận động viên được tuyển chiếm 25%. 15% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học và 12% là sinh viên quốc tế. Điểm SAT trung bình là 1481 và ACT tổng hợp là 33.

Đại học Harvard tuyển 895 sinh viên từ 6,424 hồ sơ nộp sớm, tương đương tỷ lệ trúng tuyển là 13,9%, tăng 0,5% so với năm ngoái. Trong số này, 9,6% là sinh viên quốc tế và 10,1% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học. Lần đầu tiên kể từ mùa thu năm 2013, số lượng hồ sơ nộp vào trường trong vòng hồ sơ sớm giảm 7,7%. Một trong những lý do để giải thích cho tỉ lệ giảm này được cho là từ các vụ cháy rừng ở California (số người nộp đơn sớm từ California giảm gần 17%) hay sự bất ổn kinh tế. Học sinh nữ chiếm 51,7%. Năm nay, trong số những sinh viên quan tâm tới ngành khoa học vật lý có tới 57,4% là nữ và đối với ngành khoa học máy tính, có 49,1% sinh viên quan tâm là nữ.

MIT có tỷ lệ nhận học là 7,4% với 687 người được nhận từ 9291 học sinh đăng ký.

Đại học Pennsylvania nhận 1269 (19,7%) trong số 6,453 hồ sơ nộp sớm, giảm 9% so với năm ngoái. Con số này chiếm khoảng 53% số lượng dự tuyển trong năm nay. 24% là con cái cựu sinh viên trường (năm ngoái là 23%) và 10% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học. Các sinh viên được nhận đến từ 46 bang của Mỹ và 50 quốc gia. 54% sinh viên nhập học là nữ. Thiên tai và các cuộc đình công của giáo viên được cho là những lý do ảnh hưởng đến số lượng học sinh đăng ký dự tuyển sớm.

Đại học Yale tuyển 796 sinh viên trong tổng số 5,777 ứng viên nộp hồ sơ sớm, tương đương  tỷ lệ nhận là 13,8%, giảm 4% so với năm ngoái. Số lượng sinh viên là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học đã tăng 75% trong vòng sáu năm qua.

Tỷ lệ trúng tuyển của một số trường nổi bật khác trong vòng nộp hồ sơ sớm EA/ED:

Trường

2024

2023

2022

Số HS trúng tuyển Số HS ứng tuyển Tỉ lệ trúng tuyển (%) Số HS trúng tuyển Số HS ứng tuyển Tỉ lệ trúng tuyển (%) Số HS trúng tuyển Số HS ứng tuyển Tỉ lệ trúng tuyển (%)
Duke ED 887 4,300 20.6 882 4,852 18.18 875 4,090 21.39
Emory 730 1,812 40 559 1,910 29.27 503 1,623 30.99
Georgetown REA 856 7,305 11.7 919 7,802 11.78 1,002 8,383 11.95
J. Hopkins ED 682 2,399 28 641 2,068 31 610 2,037 29.95
Notre Dame REA 1,542 7,300 21 1,534 7,334 20.92 1,636 6,598 24.8

Duke tuyển 887 trong số 4,300 hồ sơ nộp sớm, tương ứng với tỷ lệ nhận học là 21%. Số lượng này chiếm 51% số lượng dự tuyển. Học sinh da màu chiếm 46% và sinh viên quốc tế chiếm 6%.

730 học sinh được nhận trong số 1,812 sinh viên nộp sớm vào Đại học Khoa học và Nghệ thuật Emory, Đại học Oxford hoặc cả hai với tỷ lệ là 40%. Emory College nhận 580, Oxford College nhận 295 và 145 học sinh được nhận vào cả hai.

Georgetown tuyển 856 trong số 7,305 ứng viên, dẫn đến tỷ lệ nhập học thấp kỷ lục là 11,7%, mặc dù số hồ sơ nộp sớm đã giảm trong 2 năm liên tiếp.

Johns Hopkins đã mời 682 học sinh nhập học trong vòng hồ sơ sớm. Số lượng ứng tuyển vào trường tăng 16% so với năm ngoái.

Dự kiến tỷ lệ nhập học từ vòng nộp hồ sơ sớm EA/ED:

Các trường Ivy League:

Ivies

2024

2023

2022

Số HS trúng tuyển Dự kiến nhập học Tỉ lệ nhập học (%) Số HS trúng tuyển Dự kiến nhập học Tỉ lệ nhập học (%) Số HS trúng tuyển Dự kiến nhập học Tỉ lệ nhập học (%)
Brown ED 800 1,700 47.05 769 1,700 45.24 738 1,700 43.41
Columbia ED 1,400 650 1,400 46.43 650 1,400 46.43
Cornell ED 1,576 3,175 49.64 1,395 3,175 43.94 1,533 3,278 46.77
Dartmouth ED 526 1,200 47.83 574 1,200 47.83 565 1,200 47.08
Harvard SCEA 895 1,670 43.83 935 1,670 55.99 964 1,670 57.72
MIT EA 687 1,050 65.42 707 1,050 67.33 664 1,100 60.36
Penn ED 1,269 2,400 52.88 1,279 2,400 53.29 1,312 2,445 53.66
Princeton SCEA 791 1,300 60.85 743 1,300 57.15 799 1,300 61.46
Yale SCEA 687 1,580 43.48 794 1,580 50.25 842 1,580 53.29
Tổng cộng 7,139 15,475 51% 7,139 15,475 52% 7,403 15,673 52%

Một số trường nổi bật khác:

Trường

2024

2023

2022

Số HS trúng tuyển Dự kiến nhập học Tỉ lệ nhập học (%) Số HS trúng tuyển Dự kiến nhập học Tỉ lệ nhập học (%) Số HS trúng tuyển Dự kiến nhập học Tỉ lệ nhập học (%)
Duke ED 887 1,720 51,57 882 1,720 51.28 875 1,720 50.87
Georgetown EA 856 1,600 53.5 919 1,600 57.44 1,002 1,575 63.62
J. Hopkins ED 682 1,300 52.46 641 1,300 49.31 610 1,350 45.19
MIT EA 687 1,050 65.42 707 1,050 67.33 664 1,100 60.36
Notre Dame REA 1,542 2,000 77.1 1,534 2,000 76.7 1,636 2,050 79.8