Thống kê kết quả tuyển sinh từ vòng nộp hồ sơ sớm niên khóa 2020 – 2024

Với các kết quả tuyển sinh vòng nộp hồ sơ sớm (ED/EA) được công bố trong tháng 12 này, các chuyên gia APUS đã phân tích các số liệu và đưa ra một vài nhận định như sau.

Số liệu biến động:

Các năm trước, số lượng sinh viên ứng tuyển trong vòng hồ sơ sớm tăng khá nhiều, tuy nhiên, năm nay, số lượng hồ sơ nộp vừa tăng vừa giảm ở một số trường top đầu. Ở đại học Brown, con số này tăng 8%. Tương tự, Đại học Cornell có tổng số sinh viên nộp hồ sơ sớm tăng 7,4%. Trong vòng 10 năm gần đây, số người nộp hồ sơ ED/EA vào Cornell đã tăng tới 90%. Ở Harvard thì con số này giảm xuống 8%, lần đầu tiên giảm trong vòng 6 năm gần đây, kể từ năm 2013. Và 11,4%, 16% và 9% lần lượt là tỉ lệ ứng viên nộp hồ sơ sớm giảm tại Đại học Duke, Dartmouth và Penn. Các lý do cho tỉ lệ giảm này có thể do thiên tai, các vụ nổ súng tại trường học, giáo viên đình công hay sự bất ổn kinh tế toàn cầu,… 

Ngoài ra, một lý do khác có thể là các sinh viên cân nhắc hơn khi chọn trường ở vòng nộp hồ sơ sớm.

Những điều rút ra:

 • Một yếu tố tiếp tục được ưu tiên trong quá trình tuyển sinh là sự đa dạng trong các ngành học/chuyên môn của sinh viên. Các trường luôn chủ động tìm kiếm sự đa dạng này thông qua việc nhắm trước các đối tượng hoặc liên kết với các đơn vị như Questbridge – đơn vị cung cấp chương trình giúp đỡ học sinh nghèo vào được đại học thông qua khoá học mùa hè tại các trường, vận động xin học bổng toàn phần và cố vấn nộp đơn tuyển sinh đại học…
 • Một số trường đặc biệt nhấn mạnh tới việc sẽ ưu tiên chọn những ứng viên xuất thân từ những gia đình thu nhập thấp hoặc là thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học.
 • Hai trường Cornell và Penn đều có có tỉ lệ con cái của các cựu sinh viên trường trúng tuyển cao ở vòng sớm, lần lượt là 22% và 24%.
 • Rất nhiều trường nhận tới 45 – 50% sinh viên trúng tuyển trong vòng hồ sơ sớm có ràng buộc (ED) để đảm bảo đạt được số lượng tuyển sinh nhất định.

Ứng tuyển thành công vào trường nào khó nhất?

Theo số liệu, MIT là ngôi trường khó để đỗ nhất trong vòng hồ sơ sớm năm nay với chỉ 687 sinh viên đỗ trên 9291 người ứng tuyển, tương đương 7%. 

Ngoại trừ MIT thì hầu như các trường top của Mỹ đều có tỉ lệ chấp nhận trong vòng hồ sơ sớm cao hơn vòng hồ sơ thông thường. Ví dụ, trường Duke tuyển 20% sinh viên trong vòng ED/EA, trong khi năm ngoái trường chỉ nhận 5,7% ứng viên ứng tuyển trong vòng thông thường.

Kết quả tuyển sinh vòng hồ sơ sớm:

 

Kết quả cụ thể của từng trường:

 • Đại học Brown đã nhận 800 sinh viên tháng 12 này, tương ứng với 45% số lượng sinh viên dự kiến tuyển trong năm tới. Trong số này có 62% xin hỗ trợ tài chính (tăng 12% so với 2 năm trước).
 • Trong vòng 4 năm gần đây, năm nay là năm đầu tiên tỉ lệ trúng tuyển trong vòng hồ sơ sớm của Đại học Cornell tăng, với 1576 sinh viên được nhận từ 6615 hồ sơ ứng tuyển (tương đương 23,8%). Con số 1576 sinh viên này chiếm 49% số lượng sinh viên dự kiến tuyển trong năm tới.
 • Dartmouth nhận 547 sinh viên trong vòng hồ sơ sớm, tương đương với tỉ lệ chấp nhận là 26%. Trong số này có 54% là học sinh cấp 3 ở các trường công; 12% là học sinh quốc tế, 15% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học. Học sinh da màu chiếm 35%, con cái của cựu sinh viên chiếm 15% và 25% là các vận động viên.
 • Tại Đại học Duke, 887 sinh viên được nhận từ 4300 hồ sơ ứng tuyển. Với số lượng ứng tuyển sớm vào trường giảm hơn 11% so với năm ngoái, tỉ lệ chấp nhận năm nay tại Duke tăng lên đến 21%, khiến tỉ lệ cạnh tranh trong vòng hồ sơ sớm của Duke giảm so với các năm trước. 887 sinh viên này tương ứng với 51% số lượng sinh viên dự kiến tuyển trong năm tới.
 • Số lượng ứng tuyển sớm vào Harvard năm nay giảm xuống 7,7%, lần đầu tiên giảm trong vòng 6 năm gần đây, kể từ năm 2013. Có tổng số 895 sinh viên được nhận từ 6424 hồ sơ ứng tuyển, tương ứng với tỉ lệ chấp nhận là 13,9%, tăng 0,5% so với năm ngoái. Trong số 895 sinh viên này có 51,7% là sinh viên nữ, tăng 0,5% so với năm ngoái và tăng 4,5% so với năm 2017.
 • Pennsylvania chấp nhận 19,7% sinh viên ứng tuyển trong vòng hồ sơ sớm, tỉ lệ giảm đáng kể trong vòng 10 năm gần đây. Trong số này có 54% là sinh viên nữ, 10% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học, 24% là con cái của các cựu sinh viên.
 • Đại học Princeton nhận 791 sinh viên, trong đó có 48% sinh viên da màu, 16% xuất thân từ gia đình thu nhập thấp, 13% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học, 11% là sinh viên quốc tế.
 • Năm nay Đại học Yale giảm 4% số học sinh ứng tuyển sớm, từ 6020 còn 5777 ứng viên.
 • Đại học Stanford ra thông báo rằng trường sẽ ngừng tiết lộ dữ liệu tuyển sinh cho đến khi quá trình tuyển sinh kết thúc. Sự thay đổi này nhằm giảm áp lực cho các học sinh khi đăng ký ứng tuyển vào trường. 

Trên đây là thông tin về kết quả tuyển sinh vòng hồ sơ sớm của một số trường đại học. Các trường khác sẽ công bố kết quả trong thời gian tới, hãy tiếp tục chờ đón các thông tin cập nhật trong các bài viết sau của APUS.