Thư giới thiệu Đại học Mỹ và một số lưu ý

Hội đồng tuyển sinh dùng thư giới thiệu vừa để kiểm tra thông tin bạn đưa ra trong hồ sơ, vừa để tìm thêm thông tin về bạn. Thư giới thiệu có thể làm tăng khả năng được nhận của bạn nếu thư giới thiệu đem lại những thông tin thể hiện được giá trị của bạn mà chưa xuất hiện ở các phần khác trong hồ sơ, và những thông tin này thống nhất với hình ảnh của bạn trong hồ sơ.

Cần bao nhiêu thư giới thiệu?
Nên chuẩn bị tối thiểu 02 thư giới thiệu: 01 thư từ 01 Counselor và 01 thư từ 01 Teacher. Một số trường yêu cầu 3 thư giới thiệu: 01 thư từ 01 Counselor và 02 thư từ 02 Teachers hoặc từ 01 Teacher và một ai đó tương tác đủ sâu để hiểu rõ bạn. Nếu bạn có quá nhiều lựa chọn người viết thư giới thiệu? Cách tốt nhất là bạn nên chuẩn bị sẵn khoảng 04 lá thư , với 03 thư đến từ giáo viên và 01 thư đến từ một trong những người tương tác với bạn đủ lâu (nên từ 3 tháng trở lên). Sau này, bạn có thể tuỳ chọn ra 02 hoặc 03 thư phù hợp nhất trong số này để gửi đến trường.

Nên chọn ai viết thư giới thiệu?
Người viết thư giới thiệu không cần phải là người có học vị hoặc chức vụ cao nhất, cũng không cần phải là người cho bạn điểm cao nhất, mà là người đã làm việc với bạn nhiều nhất và biết rõ về bạn nhất. Điều này có nghĩa là bạn không bắt buộc phải chọn giáo viên chủ nhiệm làm Counselor. Nếu giáo viên chủ nhiệm của bạn không biết rõ về bạn bằng một giáo viên bộ môn, bạn hoàn toàn có thể chọn giáo viên bộ môn đó làm Counselor thay cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu trường bạn nộp đơn yêu cầu thư giới thiệu từ 02 Teacher, bạn nên chọn một giáo viên ở một môn khoa học tự nhiên và một giáo viên ở một môn khoa học xã hội. Việc làm này giúp cho hội đồng tuyển sinh thấy khả năng học tập của bạn ở các mảng khác nhau.
Nếu trường cho phép bạn chọn người viết thư (không nhất thiết phải là giáo viên trên lớp), bạn có thể chọn trong danh sách những người đã từng làm việc hay tương tác với bạn như: giảng viên Đại học đã từng hướng dẫn bạn làm nghiên cứu, điều phối viên các dự án cộng đồng bạn đang tham gia, trưởng nhóm nơi bạn đã/đang thực tập,…

Nên xin thư giới thiệu vào lúc nào?
Trên thực tế bạn không nên đợi đến đầu năm 12 hoặc gần hạn chót nộp đơn. Số lượng học sinh Việt Nam nộp hồ sơ đi du học tăng lên theo mỗi năm, vì vậy có rất nhiều học sinh muốn các thầy cô giáo viết thư giới thiệu cho mình. Nếu bạn xin thư giới thiệu gần hạn chót nộp đơn quá, giáo viên có thể sẽ không có thời gian để viết một bức thư có trọng lượng cho bạn. Việc viết thư giới thiệu mất nhiều thời gian, nên khi bạn hỏi xin sớm thì người viết thư giới thiệu cho bạn có nhiều thời gian để suy ngẫm cho lá thư của bạn.