Logo
(+84) 98 202 8888Đặt lịch tư vấn

Tỉ lệ trúng tuyển Ivy League 3 năm gần và xu hướng tuyển sinh

2th July, 2024

Tỉ lệ trúng tuyển Ivy League 3 năm gần và xu hướng tuyển sinh

Tỷ lệ trúng tuyển đại học (tỷ lệ đỗ) của niên khóa 2026, 2027 và 2028

Ivy League + MIT và Stanford cho Niên khóa 2028

Ivy League + MIT và Stanford cho niên khoá 2026, 2027, 2028

Đại học Brown

Đại học Brown đã nhận 5,16% số thí sinh cho Khóa 2028, giảm so với mức 5,23% của Khóa 2027. Trong số 48,881 thí sinh, có 2,521 người được nhận. 1,623 người được nhận qua đợt tuyển sinh chính thức, bổ sung vào 898 người được nhận vào tháng 12. Tỷ lệ nhận vào đợt sớm là 14,38%.

Năm trước, trường nhận 5,23% thí sinh cho Khóa 2027 với 2,686 người được nhận từ 51,316 thí sinh. Đối với Khóa 2026, 2,562 người được nhận từ 50,649 thí sinh.

Đại học Columbia

Columbia chấp nhận 2,319 thí sinh từ 60,248 hồ sơ cho Khóa 2028, với tỷ lệ chấp nhận là 3,85%, giảm nhẹ so với 4,00% của năm ngoái. Trong đợt này, trường đã nhận 6,009 hồ sơ ứng tuyển sớm và chấp nhận 750 người với tỷ lệ là 12,48%.

Năm trước, Columbia nhận 2,285 người từ 57,126 hồ sơ cho Khóa 2027. Tỷ lệ chấp nhận năm đó là 4,00%, cao hơn tỷ lệ 3,73% của năm trước đó khi trường nhận 2,253 người từ 60,377 hồ sơ cho Khóa 2026.

Đại học Cornell

Cornell thông báo đã nhận 5,139 thí sinh cho Khóa 2028. So với năm ngoái, trường nhận 67,846 hồ sơ cho Khóa 2027 và chấp nhận 5,358 người. Và năm trước nữa, có 5,168 trong tổng số 71,164 thí sinh được nhận.

Đại học Dartmouth

Dartmouth chấp nhận 1,685 thí sinh cho Khóa 2028, tỷ lệ 5,32%, giảm so với 6,23% năm trước. Số lượng thí sinh tăng từ 28,841 lên 31,657. Và trong số này, có 606 thí sinh được nhận ở vòng sớm.

Đại học Harvard

Harvard nhận 3,59% thí sinh cho Khóa 2028 từ 54,008 hồ sơ. Tỷ lệ chấp nhận tăng từ 3,51% năm trước. Tỷ lệ chấp nhận vòng sớm là 8,74%, cao hơn tỷ lệ chính thức là 3,24%.

Đại học Pennsylvania (Penn)

Penn nhận 65,320 hồ sơ cho Khóa 2028, khoảng 8,500 hồ sơ ở vòng sớm, nhưng không công bố tỷ lệ chấp nhận. Năm trước, Penn chấp nhận 5,87% trong số 59,465 hồ sơ.

Đại học Princeton

Princeton không công bố số liệu cho Khóa 2028. Năm ngoái, tỷ lệ chấp nhận là 4,50% với 1,782 thí sinh được nhận từ 39,644 hồ sơ.

Đại học Yale

Yale chấp nhận 2,146 thí sinh, tỷ lệ 3,73% từ 57,465 hồ sơ cho Khóa 2028, giảm so với 4,50% năm trước. Vòng sớm chấp nhận 709 thí sinh trong tổng số 7,856 hồ sơ gửi về.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

MIT nhận 1,275 trong tổng số 28,232 thí sinh nộp vào Khóa 2028, tỷ lệ đỗ là 4,52%. Vòng sớm nhận 685 thí sinh từ 11,924 hồ sơ, tỷ lệ đỗ thấp nhất trong các trường Đại học tại Mỹ.

Các Trường Đại Học Tuyển Sinh Chọn Lọc Cao niên Khóa 2026-2028

APUS chỉ tổng hợp từ những dữ liệu thu thập được từ các kênh chính thống và được các trường công bố minh bạch.

Các trường Đại học Khai phóng – LACs có tỉ lệ trúng tuyển thấp từ Khóa 2026 đến 2028

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Số 16, ngõ 1150 Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

(+84) 98 202 8888

info@apusvietnam.com

© 2015 APUS Vietnam. All right reserved

FaceBookFaceBookYouTubeInstagramTikTokZalo
Đặt lịch tư vấn