24/03/2017

War, Memory and History

WAR, MEMORY AND HISTORY Remarks by Drew Gilpin Faust, Thursday, March 23, 2017, Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, Vietnam For more than three decades before I became president of Harvard, I worked as a scholar and teacher of history.  For that reason it gives me […]

THÀNH TỰU


100% học sinh APUS được nhận vào top 100 Đại học Mỹ (theo xếp hạng USNews) và trung bình mỗi học sinh nhận từ 50% học bổng và tài chính trở lên. Năm 2017-2018, tổng số học bổng học sinh APUS nhận được là 8 triệu USD. Đến nay, 70% học sinh APUS (đang du học năm 3) xin thực tập thành công ở Mỹ.