Hơn 7% thí sinh niên khóa 2027 đậu Harvard ở Vòng sớm

722 thí sinh (trên tổng số 9.553 thí sinh) đã đỗ Harvard ở mùa tuyển sinh năm nay. Tỷ lệ chấp nhận năm nay là 7,5%, thấp hơn một chút so với 7,9% của năm ngoái.

Trong nhóm này, 14% là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học (tăng từ khoảng 12% so với năm ngoái), trong đó có 10,8% đủ điều kiện nhận Trợ cấp Pell liên bang. Người Mỹ gốc Phi chiếm 14,4% (năm ngoái là 13,9%), người Mỹ gốc Á 29,1% (năm ngoái là 25,9%), người gốc Latinh 8,4% (giảm so với 10,5% năm ngoái) và người Mỹ bản địa, Hawaii bản địa là 1,7% (giảm so với 3,7% năm ngoái). Sinh viên quốc tế chiếm 14,1% trong số những người được nhận vòng sớm này, tăng so với 12,6% của năm ngoái.

Đây là chu kỳ tuyển sinh thứ ba mà Harvard không yêu cầu điểm SAT hoặc ACT. Trường sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nộp điểm tùy chọn cho đến niên khóa năm 2030.

Trong niên khoá 2027 này, học sinh đến từ thế hệ thứ hai của các gia đình chưa có ai từng vào Đại học sẽ được nhận các gói hỗ trợ tài chính mở rộng theo Sáng kiến Hỗ trợ Tài chính Harvard (HFAI) — dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Toàn bộ chi phí theo học ở Harvard — bao gồm học phí, nhà ở và thực phẩm, và tất cả các khoản phí — sẽ được miễn phí cho các gia đình quốc tế và bản địa có thu nhập hàng năm dưới 75.000 đô la.

Sau khi nhận kết quả Vòng Sớm (REA), các thí sinh được nhận có thể quyết định đăng ký nhập học trước ngày 1/5. Tất cả các thí sinh có hồ sơ bị “treo” ở Vòng sớm sẽ được xem xét lại ở vòng thường hay vòng tiêu chuẩn (Regular Decision) và dự kiến nhận kết quả ​​vào ngày 30/3/2023.