Làm gì khi ở trong danh sách chờ (Waitlist)?

Các trường thường xếp ứng viên vào waitlist vì hai lý do (1) số lượng hồ sơ, đặc biệt những hồ sơ cạnh tranh ngang nhau, gửi về trường quá tải so với số lượng hồ sơ trường có thể chọn/nhận (2) hồ sơ được xếp ở mức tiềm năng. Khi đưa ứng viên vào waitlist, các trường cần thêm một lần nữa kiểm chứng mức độ cam kết của ứng viên và cập nhật thêm từ ứng viên những hoạt động/thành tựu mới.
Ứng viên trong danh sách chờ nên làm gì?
Bước 1: Xác định 1-2 trường bạn thật sự muốn viết thư để thuyết phục họ nhận bạn.
Bước 2: Chuẩn bị Letter of Continued Interest (Thư thể hiện mối quan tâm muốn tiếp tục được học trường).
Mục đích của bức thư này (1) bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được trường xem xét để nhận học (2) cập nhật những thành tựu mới đạt được từ lúc nộp hồ sơ.
Thành phần một bức thư thường gồm 2 phần chính:
Phần 1: gửi lời cảm ơn trường đã và đang cân nhắc tiếp hồ sơ của mình và nêu ra những lý do thuyết phục thể hiện bạn mong muốn được cân nhắc và nhận mình.
Phần 2: Cập nhật về những thành tựu mới nhất sau khi nộp hồ sơ. Tập trung viết về 2-3 thành tựu trong học thuật, ngoại khoá hoặc những điều đã làm bạn thay đổi và trở nên chín chắn hơn.
Và bạn đừng quên khẳng định quyết tâm muốn trở thành tân sinh viên trường ở phần cuối thư.
Bước 3: Bổ sung thư giới thiệu phù hợp
Nếu trường cho phép bạn gửi thêm thư giới thiệu, bạn có thể bổ sung thêm một bức thư làm rõ những điểm chưa được nhắc đến trong hồ sơ cũ. Nếu bạn có kết quả học tập chưa cao, bức thư này có thể nêu rõ nỗ lực cải thiện điểm số và các hoạt động ngoại khoá của bạn.
Bước 4: Chuẩn bị các phương án khác
Các trường sẽ thông báo về quyết định đưa bạn ra khỏi danh sách chờ sau ngày 1 tháng 5.
Do vậy, cho đến lúc biết kết quả (dù đỗ hay trượt), bạn cần đăng ký nhập học ở một trong các trường đã nhận bạn và chuẩn bị thủ tục nhập học. Chúc các bạn may mắn.