Lịch thông báo kết quả tuyển sinh trường Mỹ vòng Regular Decision

Số lượng hồ sơ gia tăng đột biến khiến một số Đại học Mỹ bao gồm nhóm Ivy League đã thông báo sẽ công bố kết quả muộn hơn các năm.

Hầu hết các trường sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 3. Các trường trong nhóm Ivy League sẽ thông báo kết quả vào ngày 6/4, muộn hơn một tuần so với thông thường. Đại học Stanford sẽ công bố kết quả vào ngày 9/4. Học sinh sẽ được lùi hạn cân nhắc quyết định nhập học tới ngày 3/5. 

Dưới đây là lịch thông báo kết quả tuyển sinh niên khoá 2021 – 2025.

Trường Hạn thông báo kết quả vòng Regular Decision
American University Cuối tháng 3
Amherst College Cuối tháng 3
Bard College Cuối tháng 3
Barnard College Cuối tháng 3
Bates College Không muộn hơn 1/4
Boston College Không muộn hơn 1/4
Boston University Cuối tháng 3
Bowdoin College Đầu tháng 4
Brandeis University 1/4
Brown University 7 p.m ET ngày 6/4
Bryn Mawr College Cuối tháng 3
Bucknell University Không muộn hơn 1/4
California Institute of Technology Giữa tháng 3
Carleton College Không muộn hơn 1/4
Carnegie Mellon University Không muộn hơn 1/4
Case Western Reserve University 20/3
Claremont McKenna College Không muộn hơn 1/4
Colby College Không muộn hơn 1/4
Colgate University Giữa tháng 3
College of William & Mary Không muộn hơn 1/4
Columbia University April 6, 2021 at 7 pm ET
Connecticut College Tuần cuối tháng 3
Cornell University 7 p.m ET ngày 6/4
Dartmouth College April 6, 2021 at 7 pm ET
Davidson College 20/3
Drexel University Không muộn hơn 1/4
Duke University Tuần cuối tháng 3
Emerson College 1/4
Emory University Không muộn hơn 1/4
Fordham University Không muộn hơn 1/4
Franklin & Marshall Không muộn hơn 1/4
George Washington University Tuần cuối tháng 3
Georgetown University Không muộn hơn 1/4
Georgia Institute of Technology Giữa tháng 3
Goucher College Rolling notifications
Grinnell College Cuối tháng 3/Đầu tháng 4
Hamilton College Tuần cuối tháng 3
Harvard University 7 p.m ET ngày 6/4
Harvey Mudd College 1/4
Haverford College Đầu tháng 4
Holy Cross Cuối tháng 3/Đầu tháng 4
James Madison University Giữa/cuối tháng 3
Johns Hopkins University Không muộn hơn 1/4
Kenyon College Giữa tháng 3
Massachusetts Institute of Technology 6.28 p.m ET ngày 14/3
Middlebury College Cuối tháng 3
New York University Không muộn hơn 1/4
Northeastern University Không muộn hơn 1/4
Northwestern University Cuối tháng 3
Occidental College Cuối tháng 3/Đầu tháng 4
Oberlin College Không muộn hơn 1/4
Pitzer College Không muộn hơn 1/4
Pomona College Không muộn hơn 1/4
Princeton University 7 p.m ET ngày 6/4
Rensselaer Polytechnic Institute 6/3
Rhode Island School of Design Giữa tháng 3
Rice University Không muộn hơn 1/4
Rochester Institute of Technology Giữa tháng 3
Sarah Lawrence College Cuối tháng 3
Skidmore College Giữa tháng 3
Smith College Cuối tháng 3
Southern Methodist University Giữa tháng 3
Stanford University 9/4
Swarthmore College Giữa tháng 3
Syracuse University Cuối tháng 3
Tufts University Giữa tháng 3
Tulane University Không muộn hơn 1/4
University of California-Berkeley Cuối tháng 3
University of California-Davis Giữa tháng 3
University of California-Los Angeles Cuối tháng 3
University of California-San Diego Không muộn hơn 31/3
University of California – Santa Barbara 3 p.m PT ngày 16/3
University of Chicago 12/3
University of Georgia Giữa tháng 3
University of Maryland-College Park Cuối tháng 3/Đầu tháng 4
University of Massachusetts-Amherst Đầu tháng 3
University of Michigan Đầu tháng 4
University of North Carolina-Chapel Hill Cuối tháng 3
University of Notre Dame Cuối tháng 3
University of Pennsylvania 7 p.m ET ngày 6/4
University of Richmond Không muộn hơn 1/4
University of Southern California Không muộn hơn 1/4
University of Virginia Không muộn hơn 1/4
Vanderbilt University Không muộn hơn 1/4
Vassar College Cuối tháng 3
Villanova University Cuối tháng 3
Wake Forest University Không muộn hơn 1/4
Washington and Lee University 1/4
Washington University in St. Louis Không muộn hơn 1/4
Wellesley College Cuối tháng 3
Wesleyan University Cuối tháng 3
Williams College Không muộn hơn 1/4
Worcester Polytechnic University Không muộn hơn 1/4
Yale University 7 p.m ET ngày 6/4