fbpx

Một số thay đổi chủ đề bài luận trong Common Apps (2017-2018)

[Thông báo quan trọng] những thay đổi/điều chỉnh chủ đề bài luận trong Common Apps trước mùa tuyển sinh Đại học Mỹ 2017-2018.

Common Application là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ nhận hồ sơ cho phần lớn các trường Đại học Mỹ. Tổ chức này vừa thông báo một số thay đổi về số lượng và nội dung chủ đề bài luận chính trong Common Apps năm nay, theo đó sẽ có 7 bài tiểu luận để lựa chọn thay vì 5 bài như hiện nay. Cụ thể:

1. Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. [No change]
Tạm dịch: Một số học sinh có kinh nghiệm, xuất phát điểm, sở thích hay năng khiếu vượt trội gắn kết với bản thân họ mạnh đến mức khiến họ tin rằng hồ sơ xin học sẽ không đầy đủ nếu chưa kể ra được những điều đó. Nếu bạn thấy thấy mình cũng như vậy, xin hãy chia sẻ câu chuyện của bạn [không thay đổi]

2. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience? [Revised]
Tạm dịch: Bạn rút ra được những bài học nào từ những lần thất bại (hay từ những lần đối mặt với những cản lực) để có thể đạt được thành công trong tương lai. Hãy hồi tưởng lại quãng thời gian bạn phải đối mặt với một thử thách hoặc gặp phải một trở lực hoặc trải qua thất bại. Việc này đã ảnh hưởng thế nào đến bạn và bạn đã rút ra được bài học gì từ đó? [được điều chỉnh]

3. Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? [Revised]
Tạm dịch: Hãy chia sẻ quãng thời gian bạn từng nghi ngờ một niềm tin hay một ý tưởng nào đó. Điều gì thôi thúc bạn nghĩ như vậy? Và kết quả ra sao? [được điều chỉnh]

4. Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma – anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance to you and what steps you took or could be taken to identify a solution. [No change]
Tạm dịch: Hãy mô tả một vấn đề bạn vừa giải quyết hoặc một vấn đề bạn muốn giải quyết. Vấn đề đó có thể là một thử thách trong học thuật, một câu hỏi nghiên cứu hay một sự trăn trở đạo đức- bất cứ điều gì mà cá nhân bạn coi trọng, không giới hạn phạm vi. [không thay đổi]

5. Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others. [Revised]
Tạm dịch: Hãy thảo luận một thành tích, sự kiện hoặc sự thay đổi trong nhận thức đánh dấu sự trưởng thành của bạn và gợi mở cho bạn một góc nhìn mới về bản thân hoặc người khác. [được điều chỉnh]

6. Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more? [New]
Tạm dịch: Hãy mô tả một chủ đề, ý tưởng hoặc khái niệm khiến bạn thích thú đến mức giành tất cả thời gian cho điều đó. Điều gì làm bạn thích đến vậy? Bạn muốn tìm đến ai hay nơi nào để tìm hiểu thêm về điều đó? [mới]

7. Share an essay on any topic of your choice. It can be one you’ve already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design. [New]
Tạm dịch: Chia sẻ một bài luận hay một chủ đề tự chọn. Bài luận đó có thể xoay quanh những gì bạn đã từng viết, hoặc phản ánh một vấn đề nào đó đang diễn ra xung quanh bạn, hoặc một chủ đề do bạn tự nghĩ ra. [mới]

Số lượng từ trong mỗi bài luận vẫn được giữ nguyên tối đa 650 từ.

Nguồn: Common Apps 

#apusvietnam #điđểlớn