Thay đổi phương thức thi AP – Advanced Placement do COVID-19

Do ảnh hưởng của COVID-19, năm nay kỳ thi AP tính chứng chỉ vào Đại học Mỹ sẽ có nhiều thay đổi, cụ thể như sau:

  • Thời lượng thi trực tuyến kéo dài 45 phút tại nhà và học sinh có thể mở tài liệu trong khi làm bài. Tuy nhiên, điểm sẽ không được tính cho các câu trả lời có nội dung y nguyên như các tài liệu dạy.  
  • Học sinh có thể dùng máy tính, điện thoại, máy tính bảng để làm bài thi. Ngoài ra, học sinh cũng có thể viết tay, chụp ảnh và gửi qua điện thoại. Để đảm bảo tất cả học sinh có đầy đủ thiết bị  tham gia kì thi này, College Board đã kết hợp với các đơn vị sản xuất thiết bị để phân phối hàng ngàn máy tính Chromebook và máy tính bảng được kết nối mạng tới những học sinh chưa có các thiết bị điện tử tại nhà.
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm sẽ được lược bỏ. Bốn câu hỏi tự luận sẽ được giảm xuống còn một hoặc hai câu, mỗi câu đều được tính giờ và nộp riêng. Những câu hỏi tự luận này sẽ được sử dụng để kiểm tra khả năng tổng hợp, áp dụng kiến thức và tư duy phản biện của học sinh.
  • College Board cam kết sẽ sử dụng những thiết bị giám sát tân tiến để giảm thiểu tối đa sự gian lận có thể xảy ra. Phần mềm chấm điểm sẽ giúp tìm ra cách thức tương tác trực tuyến của từng em, đồng thời có thể phát hiện đạo văn hay việc sao chép câu trả lời của nhau trong một nhóm học sinh.
  • Để tránh lộ đề, các bài thi cùng nội dung sẽ được tổ chức trong một khoảng thời gian cố định và áp dụng cho toàn bộ các địa điểm tổ chức thi APs trên toàn thế giới, từ ngày 11/5 – 22/5. Đối với học sinh tại California, kỳ thi này sẽ diễn ra vào các khung giờ 09:00, 11:00 và 13:00 tùy theo từng môn thi. Các kỳ thi bù sẽ được tổ chức từ ngày 01 – 05/06 cũng tuỳ theo từng môn.
  • Các trường đại học tiếp tục được khuyến khích dùng kết quả thi AP để tính vào điểm tín chỉ cho các môn học tương đương bậc Đại học. 
  • Giáo viên AP có thể xem format của mẫu bài thi và các tài liệu hướng dẫn trên trang chủ của College Board tại đây. Ngoài ra, mọi câu hỏi gửi về cho College Board qua Email: apexams@info.collegeboard.org hoặc apexams-intl@info.collegeboard.org (với những giáo viên ở ngoài Mỹ) hoặc Phone: +1-877-274-6474 or +1-212-632-178.

College Board cũng nhấn mạnh rằng cách thức thi lần này cũng đã từng xảy ra vài lần trong các tình huống khẩn cấp và lần này, COVID-19 cũng được coi là một tình huống như vậy.

#APUSVietnam #USColleges #COVID19 #APexam