Thống kê kết quả tuyển sinh các trường Ivy League và top đầu vòng hồ sơ sớm niên khóa 2021 – 2025

Với các kết quả tuyển sinh vòng nộp hồ sơ sớm (ED/EA) được công bố trong tháng 12 này, các chuyên gia APUS đã thống kê và phân tích các số liệu tuyển sinh của các trường Ivy League và một số trường thuộc top đầu tại Mỹ.

Trường Số học sinh ứng tuyển vòng EA/ED Số học sinh trúng tuyển vòng EA/ED Tỷ lệ trúng tuyển vòng EA/ED – Niên khoá 2021 – 2025 (%) Tỷ lệ trúng tuyển vòng EA/ED – Niên khoá 2020 – 2024

(%)

Tỷ lệ trúng tuyển vòng EA/ED – Niên khoá 2019 – 2023

(%)

Tỷ lệ trúng tuyển vòng EA/ED – Niên khoá 2028 – 2022

(%)

Tỷ lệ trúng tuyển vòng EA/ED – Niên khoá 2017 – 2021

(%)

Brown 5,540 885 15.9 17.5 18.2 21 22
Columbia 6,435 650 ~10
Cornell 23.8 22.6 24.4 25.8
Dartmouth 2,664 566 21 26.4 23.2 24.9
Duke 5,036 840 16.7 20.6 18 21.4 24.5
Harvard 10,086 747 7.4 13.9 13.4 14.5 14.5
Penn 7,962 1,194 15 19.7 18 18.5 22
Princeton NA NA NA 13.9 14.7 15.4
Yale 7,939 837 10.5 13.78 13.2 14.7 17.1

Đại học Brown nhận 885 sinh viên từ 5,540 ứng viên vòng hồ sơ sớm (tỷ lệ nhận thấp kỷ lục – 15,9%). Đây là năm thứ tư liên tiếp, số đơn ứng tuyển vòng sớm vào trường tăng. So với năm ngoái, số lượng học sinh ứng tuyển vòng hồ sơ sớm vào Brown tăng 21,4%.

Tỷ lệ trúng tuyển vòng hồ sơ sớm vào Đại học Harvard năm nay giảm mạnh, chỉ còn 7,4% do số lượng học sinh ứng tuyển vào trường năm nay đạt mức kỷ lục – 10,086 ứng viên, tăng 57% so với năm ngoái, đánh dấu một mùa tuyển sinh sớm cạnh tranh nhất trong lịch sử Harvard. Năm ngoái, Harvard nhận 895 trong số 6,424 ứng viên. Trong khi đó, năm nay, trường chỉ nhận 747, ít hơn 148 người.

Có 5,036 ứng viên nộp vòng hồ sơ sớm vào Duke University năm nay. Trong số đó, 840 học sinh được nhận, tỷ lệ là 16,7%, thấp nhất trong lịch sử tuyển sinh mùa hồ sơ sớm của trường.

Đại học Pennsylvania nhận 1,194 học sinh từ 7,962 đơn ứng tuyển. Số lượng học sinh được nhận vào mùa hồ sơ sớm này chiếm khoảng 50% số lượng nhập học dự kiến vào mùa thu năm 2021 tới. Trong số này có 54% nữ, 50% da màu và 12% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học. 22% học sinh được nhận có cha mẹ hoặc ông bà từng theo học UPenn. 13% đủ điều kiện nhận học bổng Federal Pell Grant. Có 24% học sinh được nhận không nộp điểm SAT/ACT còn với những bạn nộp điểm, 50% trong số này có điểm trung bình từ 1470 – 1560 (SAT) và 34 – 35 (ACT).

Trong số 7,939 học sinh nộp hồ sơ vào Yale (tăng 38% so với năm ngoái), chỉ 10,5% học sinh được nhận. Còn lại, khoảng 50% deferred – lùi xét duyệt sang vòng RD, 38% bị từ chối, 1% rút hoặc chưa hoàn thành hồ sơ.

MIT đã nhận được 15,036 đơn đăng ký trong vòng hồ sơ sớm năm nay, tăng khoảng 62% so với năm ngoái, mức tăng chưa từng có từ trước tới nay. Tính đến ngày 19 tháng 12, 719 ứng viên đã được nhận cho niên khoá 2021 – 2025; tỷ lệ là 5%. Còn lại, 10,656 học sinh bị deferred – lùi xét duyệt sang vòng RD và 3,101 học sinh bị từ chối. 

Số học sinh nộp hồ sơ vòng sớm vào Johns Hopkins tăng 11% so với năm ngoái. Trong số học sinh ứng tuyển, có 520 bạn được nhận vào trường. Số học sinh còn lại của niên khoá 2021 – 2025 sẽ được chọn từ nhóm ứng viên vòng ED2 và RD. Hạn ứng tuyển 2 vòng này sẽ vào 11:59 tối ngày 4/1/2021. Kết quả vòng ED2 & RD của trường sẽ lần lượt được công bố vào ngày 12/2 và giữa tháng 3.

Trong số 1,975 học sinh nộp vào Đại học Emory, có 769 học sinh được nhận, tăng 8% so với năm ngoái và 43% so với 5 năm trước.

Đại học Virginia chào đón 968 học sinh trong vòng hồ sơ sớm vừa rồi. Năm nay, trường đặt mục tiêu nhận 3,750 bạn. Kết quả vòng EA & RD sẽ lần lượt được công bố vào giữa tháng Hai và trước ngày 1 tháng Tư.

Số liệu tuyển sinh một số trường khác trong vòng hồ sơ sớm niên khóa 2021 – 2025

College Number of Early Applicants Admitted Tỷ lệ trúng tuyển (%)
Boston College 1950 800 41
Georgetown University 8700 957 11
Georgia Tech 6132 2330 38
Rice University 2635 421 16
Williams College 715 235 33
Providence 7000 3800 54