Thống kê kết quả tuyển sinh Ivy League niên khoá 2019- 2023

Chẳng mấy bất ngờ khi tỉ lệ nhận học niên khoá 2019-2023 của 6 trên 8 trường Ivy League đều tụt giảm so với năm ngoái.
Harvard có tỉ lệ nhận thấp kỉ lục 4.5%, tức là chỉ có 1,950 thí sinh được nhận trên tổng số 43,330 thí sinh nộp hồ sơ vào trường này. Tỉ lệ nhận của Yale cũng chẳng khả quan hơn với 5.91%, tức là chỉ có 2,178 thí sinh được nhận trên tổng số 36,843 thí sinh nộp hồ sơ vào trường này. Tuy nhiên, Princeton thông báo tỉ lệ nhận của trường này tăng nhẹ từ 5.49 lên 5.77%, tức là có 1,895 hồ sơ được nhận trên tổng số 32,804 hồ sơ nộp vào trường này.
Theo chân Harvard và Yale, Đại học Columbia cũng công bố tỉ lệ nhận giảm xuống còn 5.1% so với 5.51% của năm ngoái. Trường nhận 2,190 thí sinh trên tổng số 42,569 thí sinh nộp vào trường này. Số lượng hồ sơ nộp vào Columbia năm nay cũng đạt mức kỉ lục.
Brown, University of Pennsylvania và Dartmouth cũng thông báo tỉ lệ nhận thấp chưa từng có so với các năm trước. Tỉ lệ nhận của Brown giảm còn 6.6% (2,551 trên 38,674 hồ sơ), UPenn còn 7.44% (3,345 trên 44,960 hồ sơ), và Dartmouth còn 7.9% (1,868 trên 23,650 hồ sơ).
Ngoài Princeton, Cornell là trường thứ hai và cũng là trường duy nhất trong số 8 trường Ivy League cho biết họ tỉ lệ nhận học của họ tăng so với năm trước và vượt trên 10%. Năm nay Cornell nhận 5,183 trên tổng số 49,118 thí sinh hồ sơ nộp vào trường này.
Con số này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng của những trường trong khối Ivy League của Mỹ. Để có những thống kê chi tiết hơn về kết quả tuyển sinh các trường Ivy League qua 6 năm trở lại đây, các bạn vui lòng tham khảo thêm thông tin dưới đây:

Brown University

Brown University 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 38,674 2,551 6.6%
2022 35,438 2,566 7.24%
2021 32,724 2,722 8.32%
2020 32,390 2,919 9.01%
2019 30,397 2,580 8.49%
2018 30,432 2,619 8.61%

Columbia University

Columbia University 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 42,569 2,190 5.10%
2022 40,203 2,214 5.51%
2021 37,389 2,185 5.84%
2020 36,292 2,193 6.04%
2019 36,250 2,228 6.15%
2018 32,952 2,291 6.95%

Cornell University

Cornell University 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 49,118 5,183 10.60%
2022 51,328 5,288 10.30%
2021 47,038 5,889 12.52%
2020 44,966 6,277 13.96%
2019 41,907 6,234 14.88%
2018 43,041 6,019 13.98%

Dartmouth College

Dartmouth College 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 23,650 1,868 7.9%
2022 22,033 1,925 8.74%
2021 20,034 2,092 10.44%
2020 20,675 2,176 10.52%
2019 20,505 2,120 10.34%
2018 19,296 2,220 11.50%

Harvard University

Harvard University 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 43,330 1,950 4.5%
2022 42,749 1,962 4.59%
2021 39,506 2,056 5.20%
2020 39,041 2,037 5.22%
2019 37,305 1,990 5.33%
2018 34,295 2,023 5.90%

University of Pennsylvania

University of Pennsylvania 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 44,960 3,345 7.44%
2022 44,482 3,731 8.39%
2021 40,413 3,699 9.15%
2020 38,918 3,661 9.41%
2019 37,267 3,697 9.92%
2018 35,868 3,551 9.90%

Princeton University

Princeton University 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 32,804 1,895 5.77%
2022 35,370 1,941 5.49%
2021 31,056 1,890 6.09%
2020 29,303 1,894 6.46%
2019 27,290 1,908 6.99%
2018 26,641 1,939 7.28%

Yale University

Yale University 2023 Admissions StatsEarly & Regular Admissions

Year Applications Recieved Applications Accepted Acceptance Rate
2023 36,843 2,178 5.91%
2022 35,306 2,229 6.31%
2021 32,900 2,272 6.91%
2020 31,455 1,972 6.27%
2019 30,237 1,963 6.49%
2018 30,932 1,935 6.26%