BLOG

BLOG

1) Đừng bỏ qua các trang web hữu ích

  • Cappex.com – Nơi quy tụ nhiều học bổng với tổng số tiền lên tới hơn

Need-based financial aid (Hỗ trợ tài chính theo mức độ khó khăn của gia đình) là hình thức hỗ trợ tài chính dựa trên khả năng tài chính của gia đình học

Need-based financial aid (Hỗ trợ tài chính theo mức độ khó khăn của gia đình) là hình thức hỗ trợ tài chính dựa trên khả năng tài chính của gia đình học

Đứng giữa một ma trận các nguồn thông tin trên Internet với quỹ thời gian hạn hẹp, bạn nên bắt đầu từ đâu? Đội ngũ cố vấn của

Vòng nộp hồ sơ sớm Early Decision 1 (ED1) và Early Decision 2 (ED2) của trường Mỹ về cơ bản giống nhau.

Làm sao để biết SAT Subjects có quan trọng với trường em định dự nộp hay không? là câu hỏi mà nhiều ứng viên đặt ra khi quyết định có nên thi