Blog -

Chủ đề bài luận phụ của một số Đại học Mỹ (2020-2024)

Mặc dù phải đến ngày 1/8/2019, Hệ thống Common App mới chính thức cho thí sinh mở account đăng ký cho mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm nay nhưng một số trường Đại học đã bắt đầu công bố các chủ đề bài luận phụ của họ. Điều này sẽ giúp các thí sinh

Read More...