Blog -

Trải nghiệm năm đầu tại Mỹ sau khi nhận học bổng tại trường Southern Methodist University

Nhận học bổng hơn 2 tỷ tại trường Southern Methodist University vào năm 2017, Nguyễn Thu Anh vừa hoàn thành xong năm nhất đại học tại Mỹ với thành tích 5% top học sinh có thành tích cao nhất tại trường. APUS Vietnam đã có cuộc trò chuyện cùng cô gái xinh xắn, cựu học

Read More...