National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 2)

11 Tháng Chín 2019

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 2)

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 2) Trong phần 2, tư vấn APUS sẽ đề cập đến sự khác nhau giữa hai nhóm trường ở một số khía cạnh khác. NHÂN TỐ KHÁC Vị trí NU: có vị trị tùy vùng. Có vùng thì nằm ở ngay trung tâm thành

Read More...

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 1)

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 1) Nước Mỹ vẫn nổi tiếng là một quốc gia có nền học thuật phức tạp trong đó phụ huynh và học sinh thường gặp nhiều rắc rối khi phải chọn giữa các loại trường của Mỹ mà trong đó tiêu biểu là hai

Read More...