Có 7.777 thí sinh nộp Vòng sớm vào Đại học Yale năm nay

Yale nhận được 7.777 hồ sơ tuyển sinh trong Vòng sớm. Đây là số lượng hồ sơ lớn thứ hai trong lịch sử của trường (cao nhất là 7.939 hồ sơ nộp ở vòng sớm cách đây 2 năm). Số lượng hồ sơ nộp vào vòng sớm năm nay nhiều …

Có 7.777 thí sinh nộp Vòng sớm vào Đại học Yale năm nay